АТutor е open source,  WEB-базирана алата, попрецизно Learning Content Management System, за сите видови на општи намени, широко распространет, до ниво да многу држави имаат подигнато разни едукативни содржини на национално ниво. Креиран е 2002 и унапредуван, со додавка на...

Во рамките на проектот Cross4all, покрај другите активности е придведана изработка на апликација за аквизиција на податоци од мерни сензори според концептот на Internet of Things (IoT) кои мерат витални знаци на живот на пациентот. Предвидени се за мерење на...