Во третиот работен ден, продолжи воспоставената пракса на евалуирање на впечатоците од претходниот ден, и преглед на активностите кои следат во тековиот. Работилницата почна со презентирање на светските иускуства од областа на е-Здравството, како пример, Естонија, Шкотска, САД, Австралија.  ...

Вториот работен ден, 12.11.2020, сабота,  започна со сумирање на впешатоците од претходниот ден. Според работната агенда, беше презентиран Акциониот  план за развој на е-Здравство, во контекст на претставување на клучните точки во однос на пристапот кон лицата со попреченост и...