На ден 21.02.2021 во присториите на Црвениот крст во Охрид од страна на кадарот на ФИКТ (еден од партнерите во Croos4all) се реализра обука на докторите од болницата Св.Стефан -Охрид и мобилните тимови . Во фокусот на обуката беше примена...