Во третиот работен ден, продолжи воспоставената пракса на евалуирање на впечатоците од претходниот ден, и преглед на активностите кои следат во тековиот. Работилницата почна со презентирање на светските иускуства од областа на е-Здравството, како пример, Естонија, Шкотска, САД, Австралија.  ...

Вториот работен ден, 12.11.2020, сабота,  започна со сумирање на впешатоците од претходниот ден. Според работната агенда, беше презентиран Акциониот  план за развој на е-Здравство, во контекст на претставување на клучните точки во однос на пристапот кон лицата со попреченост и...

Во рамките на проектните активности на Cross4All планирана е работилница со целни групи на тема е-Здравство. Првиот ден  започна со неформален дел, во кој различни целни групи, учесници во проектот, се договрија за начините на комуникација во „новата нормалност“, поточно,...

The 5th Project Meeting of the Project was held on the 25th and 26th of November 2019, in Thessaloniki at the CAPSIS HOTEL (16, Monastiriou str., 54629 Thessaloniki). The meeting was chaired by Alexandros Mourouzis, on behalf of the LB1....

                Во организација на Министерството за локална самоуправа на Република Северна Македонија, во соработка со Водечкото тело и Заедничкиот секретаријат на ИНТЕРРЕГ ИПА, се одржа манифестација по повод Денот на европската соработка на...

Во организација на Министерството за локална самоуправа на Република Северна Македонија, во соработка со Водечкото тело и Заедничкиот секретаријат на ИНТЕРРЕГ ИПА, се одржа манифестација по повод Денот на европската соработка на 20 септември 2019 година во Битола. Програма за...

An Opening Conference of our Project was held in Ohrid on the 6th of September 2019.  During the event presentations were given by the project partners about the Project and the foreseen outcomes and achievements. The team of AUTH also...

The 4th Project Meeting of the Projectwas held between LB1, PB2, PB3, PB4, PB5 and PB6, on the 5th and 6th of September 2019 in Ohrid . In total, sixteen participants, representing all six (6) Project Beneficiaries, participated in the various...