Во третиот работен ден, продолжи воспоставената пракса на евалуирање на впечатоците од претходниот ден, и преглед на активностите кои следат во тековиот. Работилницата почна со презентирање на светските иускуства од областа на е-Здравството, како пример, Естонија, Шкотска, САД, Австралија.  ...

Вториот работен ден, 12.11.2020, сабота,  започна со сумирање на впешатоците од претходниот ден. Според работната агенда, беше презентиран Акциониот  план за развој на е-Здравство, во контекст на претставување на клучните точки во однос на пристапот кон лицата со попреченост и...

Во рамките на проектните активности на Cross4All планирана е работилница со целни групи на тема е-Здравство. Првиот ден  започна со неформален дел, во кој различни целни групи, учесници во проектот, се договрија за начините на комуникација во „новата нормалност“, поточно,...

Во рамките на проектот Cross4all, покрај другите активности е придведана изработка на апликација за аквизиција на податоци од мерни сензори според концептот на Internet of Things (IoT) кои мерат витални знаци на живот на пациентот. Предвидени се за мерење на...

The 5th Project Meeting of the Project was held on the 25th and 26th of November 2019, in Thessaloniki at the CAPSIS HOTEL (16, Monastiriou str., 54629 Thessaloniki). The meeting was chaired by Alexandros Mourouzis, on behalf of the LB1....

An Opening Conference of our Project was held in Ohrid on the 6th of September 2019.  During the event presentations were given by the project partners about the Project and the foreseen outcomes and achievements. The team of AUTH also...

The 4th Project Meeting of the Projectwas held between LB1, PB2, PB3, PB4, PB5 and PB6, on the 5th and 6th of September 2019 in Ohrid . In total, sixteen participants, representing all six (6) Project Beneficiaries, participated in the various...

The 3rd Project Meeting of the Project was held on the 19th and 20th of March, in Thessaloniki at the CAPSIS HOTEL (16, Monastiriou str., 54629 Thessaloniki). Initially, the meeting was scheduled for the 7th and 8th of March 2019,...

      Почетниот состанок на проектот Cross4all се одржа на   5-ти и   6-ти јуни 2018 година,  во просториите на   Аристотел универзитет во Солун,  во Салата за состаноци  , Центарот за дисеминација на истражувања на Универзитетот Аристотел...

    Вториот проектен состанок на Cross4All се одржа    во четврток 5-ти октомври 2018 година, во Битола. Универзитет Св. Климент Охридски – Битола беше партнер домаќин, а состаноците се одвиваа во просториите   резервирани за таа пригода; првиот ден состаноците се...